PFA NEAG IOAN


Du-te la cuprins

SU

SERVICII

A. EXECUTAM:

 • Intocmirea documentelor in vederea obtineriip.s.i. [H.G. nr. 573/2002];
 • Organizarea apararii Ómpotriva incendiilor pe locul de munca [L. 307/2006 art. 19 lit. a);];
 • Controlul modului de respectare a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor [];
 • Instruirea salariatilor Ón domeniul situatiilor de urgenta [O.M.A.I. 712/23.06.2005, O.M.A.I. 786/02.09.2005];
 • Intermediere pentru verificarea anuala, reÓncarcarea si repararea stingatoarelor de incendiu, la firme autorizate


InapoiPlayInainte

B. ORGANIZAREA ACTIVITATILOR PENTRU SITUATIILOR DE URGENTA PRIN ELABORAREA URMATOARELOR DOCUMENTE:

 • Decizie privind modul de organizare a activitatii de aparare Ómpotriva incendiilor Ón unitate [L. 307/2006 art. 19 lit. a)];
 • Atributiile personalului numit Ón structura organizatorica [L. 307/2006 art. 19 lit. a)];
 • Structura organizatorica a activitatii de aparare Ómpotriva incendiilor;
 • Decizie privind activitatea de instruire a salariatilor pe linia prevenirii si stingerii incendiilor;
 • Tematici orientative pentru efectuarea diferitelor categorii de instructaje pe linia prevenirii si stingerii incendiilor si a situatiilor de urgenta;
 • Instructiuni de aparare Ómpotriva incendiilor pentru spatiile si activitatile desfasurate Ón cadrul societatii;
 • Decizie privind utilizarea focului deschis si reglementarea executariiiile ut lucrarilor periculoase, Ón caz de nevoie, Ón spatiile societatii;
 • Procedura de emitere, semnare, luare la cunostinta si pastrare a permisului de lucru cu foc;
 • Instructiuni specifice de prevenire a incendiilor la lucrarile cu foc deschis;
 • Decizie privind reglementarea fumatului Ón spatiile utilizate de societate;
 • Planul deinterventie, fisa obiectivului;
 • Evidenta aplicatiilor si exercitiilor lunare;
 • EvidentaÓnceputurilor de incendiu;
 • Elaborarea documentelor specifice activitatii de prevenire si stingere a incendiilor;
 • Necesarul de mijloace de interventie pentru stingerea incendiilor.


C. CONSULTANTA PRIVIND:

 • Intocmirea scenariului la foc;
 • Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre personalul autoritatilor publice, care, potrivit competentelor si prevederilor legale, executa controale in domeniul apararii impotriva incendiilor;
 • Analiza periodica a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;
 • Reprezentarea beneficiarului in cazul controalelor efectuate de catre organele de control;
 • Colaborare - informare cu serviciile de consultanta din cadrul serviciului de urgenta integrat.


HOME | SERVICII | LEGISLATIE | Linkuri utile | CONTACT | Harta site


Submeniu:


Inapoi la cuprins | Inapoi la meniul principal