PFA NEAG IOAN


Du-te la cuprins

SSM

SERVICII

A. EXECUTAM:

 • Evaluarea riscurilor de accidentare si īmbolnavire profesionala [(L. 319/2006, art. 7, alin. (4) lit. a); art. 12 alin. (1) lit. a)]; Normele metodologice de aplicare a L. 319/2006, art. 15 alin. (1) pct. 1.];
 • Instruirea introductiv-generala [L. 319/2006, art. 20); Normele metodologice de aplicare a L. 319/2006, art. 83 si 85];
 • Comunicarea si cercetarea accidentelor de munca [(L. 319/2006 art. 29 alin. (1) lit. a); Normele metodologice de aplicare a L. 319/2006, cap. VII];
 • Organizarea semnalizarii de securitate si/sau sanatate la locurile de munca [H.G. nr. 971/2006];
 • Intocmirea documentatiei pentru sistem integrat conform OHSAS 18001/ 2008.


InapoiPlayInainte

B. ORGANIZAREA ACTIVITATII DE SIGURANTA SI SANATATE ĪN MUNCA (PROTECTIA MUNCII):

 • Intocmirea documentelor necesare obtinerii autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii [L. 319/2006, art. 13 lit. c); Normele metodologice de aplicare a L. 319/2006, cap. II];
 • Completarea regulamentului intern sau a regulamentului de organizare si functionare cu activitatile pe care le desfasoara serviciul intern de prevenire si protectie [Normele metodologice de aplicare a L. 319/2006, art. 15 alin. (1) pct. 2., art. 24 alin. (3)];
 • Elaborarea planului de prevenire si protectie, īn urma evaluarii riscurilor [(L. 319/2006, art. 13 lit. b); Normele metodologice de aplicare a L. 319/2006, art. 46];
 • Propunerea atributiilor si raspunderilor īn domeniul securitatii si sanatatii īn munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza īn fisa postului, cu aprobarea angajatorului [(L. 319/2006, art. 13 lit. d); Normele metodologice de aplicare a L. 319/2006, art. 15 alin. (1) pct. 4.];
 • Elaborarea instructiunilor proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate īn munca tinānd seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca [L. 319/2006, art. 13 lit. e); Normele metodologice de aplicare a L. 319/2006, art. 15 alin. (1) pct. 3., art. 20];

MOTTOUL NOSTRU :
 • Informarea asupra riscurilor specifice locului de munca [(L. 319/2006, art. 13 lit. h)];
 • Intocmirea Rapoartelor privind accidentele de munca [(L. 319/2006, art. 12 alin (1) lit. d)];
 • Intocmirea regulamentului de functionare a comitetului de securitate si sanatate īn munca [Normele metodologice de aplicare a L. 319/2006, art. 65];
 • Intocmirea documentelor pentru īntrunirile comitetului de securitate si sanatate īn munca (convocator, proces verbal, raportul anual al conducatorului unitatii) [Normele metodologice de aplicare a L. 319/2006, art. 66]
 • Elaborarea deciziilor interne pentru:

- lucratorul/lucratorii desemnat/desemnati pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie sau componenta serviciului intern de prevenire si protectie [(L. 319/2006, art. 8, alin. (1); Normele metodologice de aplicare a L. 319/2006, art. 20 alin. (1), art. 23-27];
- lucratorii care aplica masurile de prim-ajutor, de stingere a incendiilor si de evacuare a lucratorilor [L. 319/2006, art. 10 alin. (2)];
- componenta comitetului de securitate si sanatate īn munca [Normele metodologice de aplicare a L. 319/2006, art. 63].

 • Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, īn scris, a periodicitatii instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca īn instructiunile proprii, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor īn domeniul securitatii si sanatatii īn munca si verificarea īnsusirii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite si programelor de instruire si testare, pe meserii sau activitati [L. 319/2006, art. 80; Normele metodologice de aplicare a L. 319/2006, art. 15 alin. (1) pct. 7., 8.; art. 80, 93, 97, 100];
 • Elaborarea normativului intern de acordare a echipamentelor individuale de protectie (EIP), corespunzator riscurilor activitatii [L. 319/2006, art. 13, lit. r); H. G. Nr. 1048/2006];
 • Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor īn domeniul securitatii si sanatatii īn munca [Normele metodologice de aplicare a L. 319/2006, art. 15 alin. (1) pct. 6];
 • Elaborarea planului de actiune īn caz de pericol grav si iminent [Normele metodologice de aplicare a L. 319/2006, art. 15 alin. (1) pct. 9.];
 • Elaborarea planului de avertizare, planului protectie si prevenire si planului de evacuare [Normele metodologice de aplicare a L. 319/2006, art. 15 alin. (1) pct. 28.];
 • Intocmirea evidentei zonelor cu risc ridicat si specific [L. 319/2006, art. 13 lit. k); Normele metodologice de aplicare a L. 319/2006, art. 15 alin. (1) pct. 10., art. 105];
 • Intocmirea evidentei meseriilor si a profesiilor, prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor [Normele metodologice de aplicare a L. 319/2006, art. 15 alin. (1) pct. 12.];
 • Intocmirea evidentei posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare [Normele metodologice de aplicare a L. 319/2006, art. 15 alin. (1) pct. 13.];
 • Alte activitati necesare/specifice asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca [Normele metodologice de aplicare a L. 319/2006, art. 15 alin. (1) pct. 33.];


C. ACORDAM CONSULTANTA PRIVIND:

 • Elaborarea regulamentului intern sau a regulamentului de organizare si functionare;
 • Elaborarea fisei postului;
 • Contractul colectiv de munca īntocmit la nivelul unitatii: clauzele referitoare la protectia muncii, la timpul de munca, regimul pauzelor, munca īn schimburi si intensitatea acesteia [L. 53/2003 republicata];
 • Verificarea īnsusirii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute īn planul de prevenire si protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin īn domeniul securitatii si sanatatii īn munca stabilite prin fisa postului [Normele metodologice de aplicare a L. 319/2006, art. 15 alin. (1) pct. 5.];
 • Certificatele de conformitate pentru EIP [H.G. 115/2004];
 • Documentele care sa ateste ca ET utilizate īn cadrul unitatii sunt certificate de organismele competente, potrivit legii [H.G. 119/2004];
 • Buletinele de verificari PRAM [STAS 12604/5/1990];
 • Determinarile de noxe, īn cazul unitatilor cu tehnologii care degaja noxe chimice, īn vederea stabilirii masurilor specifice de protectie a muncii;
 • Determinarea limitelor de zgomot la locurile de munca [H.G. nr. 493/2006];
 • Documentul privind protectia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie [H.G. nr. 1058/2006];
 • Buletinele de verificare metrologica a AMC-urilor din dotare;
 • Verificarile ISCIR [Colectia ISCIR];
 • Permisul de lucru cu foc [anexa 7, NGPSI īn industria chimica si petrochimica];
 • Fisele tehnice de securitate pentru substante toxice;
 • Elaborarea conventiilor de securitate (art. 61, lit. e) din H.G. 300/2006);
 • Urmarirea modului de realizare a masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
 • Colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;
 • Colaborarea dupa caz si la solicitarea beneficiarului, cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe apartinand altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca;
 • Asistenta manageriala permanenta de consultanta in domeniul securitatii si sanatatii in munca (prin legatura telefonica) sii reprezentarea beneficiarului in cazul controalelor efectuate de catre inspectorii de munca;
 • Asistenta manageriala in domeniul securitatii si sanatatii in munca pe durata cercetarii de catre Inspectoratul Teritorial de Munca a evenimentelor soldate cu invaliditati, decese sau colective.

D. PUTEM ASIGURA LA CERERE URMATOARELE MATERIALE:

 • Fise individuale de instructaj de protectia muncii;
 • Dosare medicale individuale;
 • Fise de aptitudini;
 • Procese verbale care sa ateste modul de efectuare a instructajului periodic;
 • Registru unic de evidenta a accidentatilor īn munca [L. 319/2006, art. 12, lit. c); Normele metodologice de aplicare a L. 319/2006, art. 141];
 • Registre pentru substante toxice [L. 360/2003 modificata si completata cu L. 263/2005];
 • Registre de evidenta a materialelor explozive [L. 126/1995, republicata]
 • Fisele tehnice de securitate pentru substante toxice;
 • Indicatoare pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate īn munca [H.G. nr. 971/2006].

HOME | SERVICII | LEGISLATIE | Linkuri utile | CONTACT | Harta site


Submeniu:


Inapoi la cuprins | Inapoi la meniul principal